ZKS Olimpia Elbląg - strona nieoficjalna

Strona klubowa

Logowanie

Najnowsza galeria

Solec Kujawski 2015
Ładowanie...

Wyniki

Brak danych.

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 294, wczoraj: 25
ogółem: 479 704

statystyki szczegółowe

Prawa i obowiązki

Kodeks postępowania dla zawodników
 
Od zawodników oczekuje się
 
 1. Zachowania zgodnego z zasadami obowiązującymi na obiektach sportowych, na których prowadzone są zajęcia.
 2. Słuchać wszystkich instrukcji przekazywanych przez trenera i stosować się do nich.
 3. Dbać o wyposażenie własne oraz otrzymane z klubu (piłki, pachołki itp.).
 4. Powstrzymania się od używania wulgarnego/obraźliwego języka.
 5. Okazywania szacunku innym zawodnikom, trenerom, kierownikom, rodzicom oraz pracownikom klubu/szkoły, w obrębie, których właśnie się znajduje.
 6. Zachowania bezpieczeństwa.
 7. Nadużycia oraz niewłaściwe zachowania zgłaszać Trenerowi.
 8. Akceptować wszystkie decyzje klubu oraz trenera i sędziego.
 9. Być uczciwy w odniesieniu do przeciwników i porażki, nie oszukiwać.
 10. Nie stosować przemocy fizycznej ani psychicznej.
 11. Nie wdawanie się w dyskusje z przedstawicielami innych klubów / drużyn.
 12. Nie krytykowania zawodników, działaczy , pracowników klubu /szkoły  w obecności osób postronnych.
 13. Zaangażowanie, odpowiednie zachowanie, zaliczone prace domowe oraz obecność na treningach dają możliwość uczestniczenia w rozgrywkach ligowych i towarzyskich.
 
Zawodnicy mają prawo do
 
 1. Bezpieczeństwa oraz wysłuchania.
 2. Przestrzegania prywatności.
 3. Odczuwania przyjemności z zajęć.
 4. Otrzymania właściwej pomocy zaistniałej trudnej sytuacji (zgodnej z wiedzą trenera prowadzącego).
 5. Bycia chronionym przed nadużyciami / niewłaściwym zachowaniem członków klubu oraz zewnętrznych źródeł.
 6. Uczestniczyć na równych zasadach w zajęciach.
 7. Poważnego traktowania zgłaszanych problemów.
 8. Wszelkie wykroczenia i ogólne złe zachowanie zgłaszane ustanie oraz pisemnie będą przekazywane przez trenera prowadzącego, trenerowi koordynatorowi lub do wyznaczonej osoby.  Nagminne łamanie tych zasad spowoduje dalsze konsekwencje. Rodzice / opiekunowie, będą informowanie o dalszych decyzjach/ Sankcjach. 
 
Kodeks postępowania dla Rodziców / Opiekunów
 
Od Rodziców / Opiekunów oczekuje się
 
 1.  Wypełnić i dostarczyć wszelkie formularze i dokumenty, których klub oczekuje.
 2. Dostarczania i odbierania dziecka punktualnie.
 3. Zapewnić prawidłowego i odpowiedniego ubioru do warunków pogodowych /czasu.
 4. Zapewnić odpowiednie wyposażenie ochronne i obuwie. Każde dziecko nieposiadające odpowiedniego stroju nie powinno być dopuszczone do udziału w zajęciach.
 5. Zachowania się w sposób, który odzwierciedla dobre imię klubu.
 6. Szczegółowego informowania o stanie zdrowia dziecka lub obawy tego dotyczących. Wszelkie zmiany w stanie zdrowia dziecka należy zgłosić do trenera przed zajęciami.
 7. Informuje trenera przed treningiem o wcześniejszym odbieraniu dziecka / lub odbieraniu go przez inna osoby upoważnione pisemnie wcześniej w obecności trenera.
 8. Motywowanie dziecka!!!
 9. Bezkrytyczne przyjmowanie decyzji trenera/ sędziego.
 10. Wspieranie dzieci podczas wszelkich trudności szkolnych sportowych oraz poza sportowych.
 11. Odpowiedzialnego zachowania podczas zawodów /meczy /zajęć / spotkań.
 12. Nie wdawanie się w dyskusje z przedstawicielami innych klubów / drużyn.
 13. Nie krytykowania zawodników, działaczy , pracowników klubu /szkoły  w obecności osób postronnych.
 
Rodzice / opiekunowie mają prawo do
 
 1. Poczucia, że dziecko na zajęciach jest bezpieczne.
 2. Odbywania rozmowy indywidualnej z trenerem w sprawach dotyczących ich dziecka.
 3. Bycia informowanym o problemy lub obawach związanych z ich dzieckiem jak 4.również o kontuzjach/urazach odniesionych na zajęciach.
 4. Wpływania na decyzje związane z poza sportową oferta klubu
 5. W spornych sprawach, do kontaktu z koordynatorem klubowym.
 6. Przyczyniania się do tworzenia dobrej atmosfery w klubie oraz pozytywnego wizerunku drużyny zawodników oraz klubu.
 7. Zgłaszać uwagi(uargumentowane), jeśli mają wątpliwości, co do standardu zajęć.
 
Wszelkie wykroczenia i naruszenia niniejszego Kodeksu Postępowania będą rozpatrywane bezpośrednio przez klub / osobę odpowiedzialną w klubie.  Trwałe / Nagminne naruszenie zasad spowoduje, że rodzic / opiekun zostanie poproszony, aby nie uczestniczyć w grach i treningi, jeśli ich obecność jest szkodliwe dla dobra dziecka. Ostatecznym działaniem, kiedy rodzic / opiekun nadal narusza kodeks zachowania spowoduje niestety opuszczenie przez dziecko klubu. 

Kalendarium

20

01-2019

niedziela

21

01-2019

pon.

22

01-2019

wtorek

23

01-2019

środa

24

01-2019

czwartek

25

01-2019

piątek

26

01-2019

sobota

Reklama

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 1

Tabela ligowa

Żaki » Inne rozgrywki

Kadra Szkoleniowa

Trener Arkadiusz Ziółkowski

tel. +48 601-134-267, ziolkins@o2.pl

Trener Michał Ratajczyk

tel. +48 600-415-651, rataj19@o2.pl

Losowa galeria

Mikołajkowy Turniej w Nowym Dworze Gdański 2011
Ładowanie...